21 november 2019

Aedes Benchmark 2019: Woonborg op koers

Woonborg deed in 2019 opnieuw mee aan het landelijk onderzoek onder woningcorporaties, de Aedes Benchmark. In de Aedes-benchmark zijn de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties over het jaar 2018 onderling vergelijkbaar gemaakt. Uit de resultaten blijkt dat Woonborg goed scoort op betaalbaarheid en beschikbaarheid en dat huurders de dienstverlening hoger waarderen dan het voorgaande jaar.

Vergelijking vijf prestaties

Bijna alle corporaties in Nederland doen sinds 2016 aan de Aedes Benchmark mee. In het onderzoek worden ze aan de hand van vijf prestaties met elkaar vergeleken. Die gaan over huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud en verbetering, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Het rapport van Woonborg kunt u lezen in het Aedes-datacentrum.

Hoger cijfer van huurders

‘Bij Woonborg zien we dat het huurdersoordeel zich ontwikkelt zoals we dat voor ogen hadden’, zegt Esther Borstlap, directeur-bestuurder. ‘Op het gebied van duurzaamheid en onderhoud & verbetering investeren we flink in ons woningbezit. We zien dat terug in de benchmark en vinden het mooi om te zien dat onze huurders een hoger cijfer geven voor woonkwaliteit. Dat geldt ook voor onze dienstverlening. We concentreerden ons het afgelopen jaar op het verbeteren daarvan en ook dat zien we terug in een hoger cijfer van onze huurders. Dat cijfer steeg gemiddeld van een 7,3 naar een 7,6. We willen dat verder laten stijgen en dat kan ook. Uit de feedback van huurders weten we dat onze werkwijze als zij gaan verhuizen beter moet.’

Goede score op betaalbaarheid

‘Op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid scoort Woonborg landelijk gezien goed’, legt Esther Borstlap uit. ‘Onze huren zijn gemiddeld lager dan in de rest van Nederland. Ik vind het een prestatie op zich dat Woonborg, net als de collega-corporaties in Noord-Nederland, de huren heel beperkt heeft kunnen laten stijgen. Voor ons is betaalbaar wonen voor onze doelgroep al jaren een speerpunt en daar willen we ons ook op blijven focussen.’

Stijgende kosten

Een aandachtspunt in dat kader zijn stijgende kosten waar alle woningcorporaties mee te maken hebben. Esther Borstlap: ‘Bijna alle corporaties hebben in de afgelopen jaren flink gesneden in het aantal arbeidsplaatsen. Inmiddels investeren ze weer in het aantrekken van nieuw personeel. Deels omdat bouwactiviteiten op gang gekomen zijn en deels omdat aan woningcorporaties hoge eisen worden gesteld door nieuwe wet- en regelgeving en daarvoor gekwalificeerde mensen nodig zijn. Dat is bij Woonborg ook het geval. De stijging in de bedrijfslasten bij ons komt echter niet alleen door het inhuren van nieuw en tijdelijk extra personeel, maar ook omdat we een andere wijze van toerekenen van kosten aan activiteiten hebben doorgevoerd. In het prestatieveld bedrijfslasten hebben we dit jaar meer kosten meegenomen ten opzichte van vorige jaren en daardoor valt dit hoger uit. We streven ernaar dat onze bedrijfslasten vanaf 2021 op het landelijk gemiddelde zitten.’