22 november 2018

Aedes benchmark: prestaties 2018 bekend

De uitslag van de Aedes-benchmark 2018 is bekend. Met dit onderzoek maken woningcorporaties hun prestaties inzichtelijk. Zo weten ze waar ze staan ten opzichte van andere corporaties. Woonborg scoort ten opzichte van een jaar geleden goed. Wel gaven huurders een lager rapportcijfer. Directeur Esther Borstlap reageert.

Kenmerkend voor Woonborg: kostenbewust

“De Aedes-benchmark bestaat uit vijf onderdelen. Die bestaan uit: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid. Woonborg heeft net als vorig jaar lage bedrijfslasten. Wij zijn een kostenbewuste organisatie omdat we zoveel mogelijk geld willen investeren in ons woningbezit. Ten opzichte van collega-corporaties doen wij dat goed.”

Elke dag: focus op betaalbaarheid

“Ondertussen zijn we erin geslaagd om de huren laag te houden. Met onze gemiddelde huurprijzen zitten we onder het landelijk gemiddelde. Dit vinden we ook een heel belangrijk onderdeel. Betaalbaarheid van woonlasten staat centraal in al ons doen en laten.”

Zoektijd woningzoekenden: gemiddeld 9 maanden

“Dat geldt ook voor de beschikbaarheid van onze huurwoningen. Wij vinden het belangrijk dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluit. Woonborg scoort daarin goed. Woningzoekenden die bij ons ingeschreven staan, vinden redelijk snel een woning zodra zij actief op zoek zijn. Een gemiddelde zoektijd van 9 maanden is ten opzichte van andere gebieden in Nederland snel. De wachttijd, de tijd dat mensen bij ons ingeschreven staan als woningzoekende, is net als in de rest van Nederland lang. Gemiddeld staan mensen vele jaren bij ons ingeschreven. Daar kunnen die mensen verschillende redenen voor hebben. Aan de wachttijd van onze woningzoekenden, verbind ik daarom nog geen conclusie. In 2019 gaan we daar samen met AH WOON en gemeenten dieper op in.” 

Stappen in duurzaamheid steeds zichtbaarder

“Waar we in 2018 echt een stap vooruit gezet hebben, is onze prestatie voor duurzaamheid. Samen met andere woningcorporaties zijn wij hard aan het werk om het woningbezit te verduurzamen. In Drenthe zitten we daar bovenop. In 2020 heeft ons woningbezit gemiddeld label B en we zijn op weg om voor 2040 ons woningbezit energieneutraal te maken. Dat is ambitieus en daar werken we elke dag aan. Ik vind het een prachtig resultaat dat we onze voortgang in de benchmark terugzien.” 

Huurdersoordeel: stevig aan de slag!

“Maar, ik draai er niet om heen: wat tegenvalt is de score die wij van onze huurders kregen. De 7,3 die onze huurders voor klanttevredenheid geven, is voor ons niet goed genoeg. Achter de schermen zetten wij stappen vooruit en we werken aan de verbetering van onze service. Maar die verbetering kan sneller en huurders moeten dat ook gaan merken. We gaan daarom daar hard mee aan de slag! Want: wij willen een 8.”