07 november 2019

Groninger woningcorporaties bezorgd over OZB verhoging

De gemeente Groningen wil de onroerendezaakbelasting (OZB) met 8% laten stijgen voor een sluitende gemeentebegroting in 2020. Ook wordt er bezuinigd op onderhoud in wijken. De Groninger woningcorporaties maken zich hier zorgen over.

Brief aan de gemeente Groningen

Nijestee nam op 5 november 2019 het initiatief om de gemeente Groningen een brief te sturen en deed dat namens alle Groninger corporaties. U kunt de brief hier lezen.  Ook Woonborg heeft deze brief mede ondertekend. De corporaties zeggen daarin dat ze begrip hebben voor de financiële situatie van de gemeente, maar ze zijn bang voor de consequenties. 

Gevolgen verhoging OZB

De verhoging van de OZB die de gemeente Groningen voorstelt, betekent voor de Groninger woningcorporaties dat hun lasten gezamenlijk met 900.000 euro per jaar stijgen. Ze hebben berekend dat ze daardoor 250 sociale huurwoningen minder kunnen bouwen of bijna een kwart minder aan leefbaarheid kunnen uitgeven. 

Andere keuzes zijn noodzakelijk

De OZB verhoging zou betekenen dat de Groninger corporaties keuzes moeten maken en die zijn nadelig voor huurders en woningzoekenden in de stad. Terwijl er juist behoefte is aan meer woningen, bijvoorbeeld voor begeleid wonen. 

Op zoek naar alternatieve oplossingen

De Groninger corporaties vragen in de brief aan de gemeente Groningen om samen op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. Ze willen kunnen blijven werken aan voldoende, goede, betaalbare en duurzame woningen in leefbare buurten.