27 februari 2019

Klanttevredenheidsonderzoek 2019 van start

Woonborg doet weer mee met een landelijk onderzoek onder woningcorporaties. Wij willen hiermee onze prestaties in beeld krijgen en onze dienstverlening verbeteren. Dit onderzoek gebeurt elk jaar. Het is een initiatief van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties.

Onderzoek door onderzoeksbureau USP

Het klanttevredenheidsonderzoek gaat over de kwaliteit van onze dienstverlening. Onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy voert het onderzoek uit. Tussen maart en juni 2019 kunt u als huurder van Woonborg hierover een telefoontje of mail krijgen.

Welke huurders worden benaderd?

U wordt alleen gebeld of gemaild als u: 

  • een reparatie in huis heeft gehad 
  • u onlangs bent verhuisd 
  • er aan uw woning onderhoud is gedaan

Uw mening doet er toe

Wij vinden uw mening heel belangrijk. Met uw ervaring kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Daarom hopen wij dat u aan dit onderzoek meedoet. Maar natuurlijk is het niet verplicht.

Vertrouwelijk en anoniem

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uw reactie blijft anoniem. De resultaten van het onderzoek zijn in november 2019 bekend. Wij delen de uitkomsten dan via onze website en huurdersmagazine.

Meer weten?

Meer lezen? Hier vindt u meer informatie over het onderzoek.
Heeft u andere vragen? Bel of mail dan met Gerard Postma, procesadviseur Woondiensten, via info@woonborg.nl .