Nieuw ontwerp nieuwbouw Tynaarlosestraat in Vries

12 februari 2019

Nieuw ontwerp nieuwbouw Tynaarlosestraat in Vries

Woonborg heeft een nieuw ontwerp laten maken voor nieuwbouwwoningen op het braakliggende terrein aan de Tynaarlosestraat in Vries. Dit terrein, waar vroeger een meel- en melkfabriek stond, is in eigendom van Woonborg. Het staat lokaal bekend als de ‘ACM-locatie’.

Ontwerp besproken met omwonenden

Het nieuwe ontwerp is onlangs gepresenteerd aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Tynaarlo en deze heeft op 5 februari 2019 positief gereageerd. Wij hebben vervolgens het nieuwe ontwerp op 11 februari 2019 met omwonenden van de Tynaarlosestraat in Vries besproken. De gemeente bereidt de procedure voor een bestemmingsplanwijziging voor. Wij werken het ontwerp nu verder uit.

Aansluiting bij huidige en toekomstige vraag

Op de ACM-locatie aan de Tynaarlosestraat in Vries waren jarenlang plannen voor een grootschalig appartementencomplex met zo’n 30 koop- en huurappartementen voor senioren. Na onderzoek en veranderende inzichten hebben we echter besloten om dit idee te laten varen en een ontwerp uit te laten werken dat aansluit bij huidige en toekomstige wensen en behoefte van onze doelgroep. Het nieuwe ontwerp heeft een kleinschaliger opzet met grondgebonden sociale huurwoningen, bereikbaar voor huurtoeslag.

Concept ‘erfwonen’

Het nieuwe ontwerp voor de nieuwbouw aan de Tynaarlosestraat gaat uit van zo’n 13 tot 15 sociale huurwoningen. Het ontwerp bestaat uit vier woningblokken die speels op een ruim gezamenlijk erf staan. Kenmerk van een dergelijk concept, dat ook wel erfwonen wordt genoemd, is dat bewoners de buitenruimte gezamenlijk delen.

Vervolg: voorbereiding procedure wijziging bestemmingsplan

Nu de gemeente Tynaarlo positief heeft gereageerd, wordt de procedure voor de wijzing van het bestemmingsplan gestart. Woonborg werkt ondertussen de plannen verder uit. Onder voorbehoud van een positief verloop verwachten we dat er in 2020 gestart kan worden met de bouw.