Nieuwbouw Roden: Boskamp-locatie

19 september 2018

Nieuwbouw Roden: Boskamp-locatie

Woonborg en de gemeente Noordenveld zijn volop bezig met de ontwikkeling van de Boskamp-locatie in Roden. Op deze nieuwbouwlocatie bouwt Woonborg 28 sociale huurwoningen. De bouwvoorbereidingen zijn inmiddels gestart.

28 sociale huurwoningen

De bouwvoorbereidingen van 28 sociale huurwoningen zijn in september 2018 gestart. Nutsbedrijven zijn bezig met voorbereidend werk. Vanaf november wordt het terrein verder bouwrijp gemaakt.

Levensloopbestendig, Nul op de Meter

Woonborg bouwt op de Boskamp-loatie levensloopbestendige, Nul op de Meter-woningen, bestemd voor woningzoekenden van 55 jaar en ouder. De woningen zijn geschikt voor 1- of 2-persoonshuishoudens. Als alles volgens planning verloopt, zijn de woningen eind 2019 klaar. De verhuurprocedure start eind 2018 / begin 2019.