22 november 2018

Onderzoeken woningen in Roden

In de wijk Middenveld in Roden heeft Woonborg in oktober 2018 huurwoningen bouwkundig laten inspecteren. Het ging in totaal om 36 woningen. Dit naar aanleiding van schade aan woningen elders in de wijk. Ook in andere wijken in Roden laat Woonborg onderzoek doen. De huurders die dit betreft krijgen hierover een brief. Het gaat om een aantal woningen in de wijk Middenveld, Roderveld en de Bomenbuurt.

Wijk Middenveld: 36 woningen geïnspecteerd

De inspecties van de huurwoningen in de wijk Middenveld zijn in oktober 2018 uitgevoerd. Experts hebben de woningen van binnen en buiten bekeken. Er zijn geen ernstige afwijkingen of bijzonderheden gezien. Woonborg ziet deze inspectie van de 36 huurwoningen als een 0-meting. Na een aantal maanden worden de woningen nogmaals bekeken. Doel daarvan is om te kijken of er op dat moment afwijkingen te zien zijn. De bewoners hebben inmiddels bericht gekregen dat de volgende inspectie eind januari 2019 wordt gepland.  

Bomenbuurt: jaarlijkse meting uitgevoerd

In de Bomenbuurt in Roden laat Woonborg sinds 2017 elk jaar een meting doen bij 112 woningen aan de Zulthereschweg en omgeving. In deze wijk was eind 2016 sprake van een hoekwoning die in de loop van enkele jaren was verzakt. Uiteindelijk bleek herstel van die woning niet mogelijk en moest het woningblok van vier woningen in 2017 worden gesloopt. Uit de meting die in september 2018 in de Bomenbuurt bij woningblokken is gedaan, zijn geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd. Woonborg laat de meting in de Bomenbuurt in 2019 nog één keer doen. De bewoners zijn geïnformeerd.

Wijk Roderveld: vervolgonderzoeken in gang gezet

In de wijk Roderveld in Roden zijn in de afgelopen maanden inspecties gedaan bij 40 woningen aan de Dorth, Den Dam en omgeving. Ook werden er  eerder dit jaar bij ruim 30 woningen inspecties uitgevoerd in verband met flora- en faunaonderzoek. De inspecties hadden te maken met gepland onderhoud aan woningen in deze wijk. Omdat tijdens inspecties bleek dat er woningen waren met scheurvorming in gevels, heeft Woonborg aan ingenieursbureau Wiertsema & Partners opdracht gegeven om vervolgonderzoeken te doen. Een aantal vervolgonderzoeken lopen nog. Alle bewoners zijn geïnformeerd over de inspecties en eventuele herstelwerkzaamheden. Ook wordt er een bewonersavond georganiseerd over het geplande onderhoud.