21 december 2018

Tijdelijke woonruimte huurders Den Dam Roden

Uit vervolgonderzoek door onderzoeksbureau Wiertsema & Partners blijkt dat 10 huurwoningen aan Den Dam in Roden door verzakking te zeer beschadigd raken. ‘De grenzen van de bruikbaarheid worden overschreden’, aldus het onderzoeksbureau. Twee woningen zijn dermate beschadigd dat de bewoners al zijn verhuisd. Bewoners van een derde woning verhuizen eind december 2018.

Bewoners geïnformeerd

Begin 2019 gaat Woonborg met meer huurders van Den Dam in Roden op zoek naar vervangende woonruimte. De tijdelijke verhuizing geldt voor nog 7 huishoudens. De bewoners die het betreft zijn op 19 en 20 december 2018 geïnformeerd. Zij hebben tijdens huisbezoeken persoonlijk uitleg gekregen. Ook de direct-omwonenden hebben informatie ontvangen.

Woningblokken gemonitord

De komende weken worden woningblokken aan Den Dam en omgeving gemonitord. Bewoners is gevraagd om bij elke afwijking contact op te nemen met Woonborg. In januari 2019 organiseert Woonborg opnieuw een bewonersbijeenkomst.

Onderzoek naar oorzaak nog gaande

De oorzaak van de verzakkingen is op dit moment nog niet duidelijk. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door Wiertsema & Partners, loopt nog. Ook is nog niet bekend of de beschadigde woningen hersteld kunnen worden.

In de afgelopen maanden heeft Woonborg meerdere woningen laten onderzoeken in de wijk Roderveld in Roden. Dat gebeurde omdat begin 2018 scheuren in gevels en verzakkingen werden geconstateerd.