Hier staan we voor

Woonborg is een financieel solide, compacte en zelfstandige woningcorporatie. Onze missie: zorgen voor betaalbare, goede en passende woningen in een prettige woonomgeving voor mensen met een laag inkomen. We betrekken onze huurders bij onze plannen en beleid. Huurders beslissen ook mee over wat er in hun woning moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren.

Prestatieafspraken 2019

De prestatieafspraken voor 2019 zijn gemaakt met andere corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties die actief zijn binnen ons werkgebied. U kunt ze hieronder downloaden. 

Ondernemingsplan 2018 - 2021

In ons ondernemingsplan zetten we 6 doelen centraal. 

  • Betaalbare woningen
  • Voldoende en goede huizen
  • Zuinig met energie
  • Steeds betere dienstverlening
  • Prettige woonomgeving
  • Financieel gezond