Duurzaamheid

Woonborg heeft duidelijke doelen. In 2020 willen we dat ons woningbezit gemiddeld label B heeft en in 2040 streven we naar een energieneutraal woningbezit. Daarom investeren we in isolatie, duurzaam energie opwekken en Nul op de Meter-woningen.  

Drentse Energiedeal

In oktober 2016 sloten we met 70 andere organisatie een Drentse Energiedeal. De ondertekening van deze deal was de start van een 'expeditie' naar energieneutraal wonen in Drenthe in 2040. 

Actie zonne-energie

In 2016 en 2017 boden we 1.100 huurders een zonnestroominstallatie aan. We vroegen daar geen huurverhoging voor. De zonnepanelen plaatsten we op grondgebonden woningen die al redelijk goed geïsoleerd waren. Deze woningen gingen zo van label C naar label B. Wij wilden met deze zonne-energie actie twee doelen bereiken: 

  1. huurwoningen wekken met zonnepanelen energie op en onze huurders leveren zo een bijdrage aan het terugdringen van CO2 uitstoot 
  2. huurders kunnen hun woonlasten verlagen. 

De opgewekte energie door zonnepanelen op onze huurwoningen kunnen huurders zelf direct gebruiken. Wekken de zonnepanelen meer op dan er aan energie nodig is, dan wordt dat verrekend via de energierekening met de energieleverancier. De besparing is dus bestemd voor de huurder.