Huurbeleid

Sinds 2018 heeft Woonborg een nieuw huurbeleid. In ons beleid staat betaalbaar wonen voor mensen met lagere inkomens voorop. Bij het opstellen van ons beleid hebben we gekeken naar wat deze groep te besteden heeft en daarbij zijn onderzoeksgegevens van NIBUD ons uitgangspunt geweest. 80% van onze woningen heeft een huurprijs van € 607 of lager.

Hetzelfde type woning: gelijke huurprijs

Wij vinden dat elke woning een huurprijs moet hebben die past bij het type en de kwaliteit. En wij vinden dat een woning van hetzelfde type, dezelfde prijs moet hebben. In de afgelopen jaren zijn wij hier anders mee omgegaan. Daardoor ontstonden er verschillen. Zo betaalden nieuwe huurders soms minder dan huurders die ergens al langer woonden. De komende jaren maken we dat weer gelijk.

Huurverhoging

Woonborg gebruikt verschillende percentages voor de huurverhoging. Het hangt van het inkomen af, wat de prijs van de woning is en wat een huurder nu betaalt. Zit de huidige huur wat verder van de prijs af dan krijgt een huurder naar verhouding een hogere huurverhoging. Op die manier willen we ervoor zorgen dat de verschillen tussen huurders gaan afnemen. Mensen die nu al de prijs van de woning betalen krijgen geen huurverhoging. Daarnaast passen we een inkomensafhankelijke huurverhoging toe voor huurders met een inkomen hoger dan € 42.436.

Punten van de woning bepalen de streefhuur

Woonborg heeft voor alle woningen de prijs bepaald. Die prijs wordt ook wel 'streefhuur' genoemd. We gebruiken daar het puntensysteem voor. Het aantal punten van een woning vertelt wat Woonborg maximaal mag vragen. Wij vragen dat maximum niet maar berekenen een percentage. Bij Woonborg gebruiken we drie verschillende percentages:

  • woningen voor gezinnen met drie of meer slaapkamers: 63%
  • kamers of jongerenwoningen: 65%
  • woningen voor ouderen: 72%