Huurbeleid

Per 1 juli 2018 heeft Woonborg een nieuw huurbeleid. Door het nieuwe beleid ontstaat er meer verschil in huurklassen dan de afgelopen jaren het geval was. De afgelopen drie jaar hanteerde Woonborg voor bijna alle vrijkomende woningen één huurklasse. 99% kreeg een huurprijs van maximaal € 597,30. Vanaf 1 juli is dit veranderd. Er wordt nu gekeken naar de kwaliteit van de woning, doelgroep en prijs. Daardoor kunnen woningen die vrijkomen lagere of hogere huurprijzen hebben dan voorheen. 

Beschikbaarheid, betaalbaarheid

Woonborg streeft met het nieuwe huurbeleid een aantal doelen na:

  • genoeg aanbod aan sociale huurwoningen voor de doelgroep
  • huurprijzen die passen bij de kwaliteit van de woning
  • voldoende huurinkomsten om verantwoord te investeren

Passend toewijzen

Wat bij het huurbeleid hetzelfde blijft is dat Woonborg woningen passend moet toewijzen. Dit is voor elke woningcorporatie verplicht en staat in de Woningwet. Passend toewijzen houdt in dat een woning moet passen bij het inkomen van een woningzoekende. 

Steeds monitoren

Het vernieuwde huurbeleid is per 1 juli 2018 ingegaan. Woonborg blijft het beleid steeds monitoren met als doel dat er in het werkgebied voor de doelgroepen voldoende aanbod is en blijft.

Uitgangspunten huurbeleid

Huurwoningen in Nederland hebben een wettelijke maximale huurprijs. Woonborg vraagt die maximale huurprijs niet, maar bepaalt zelf de waarde door een percentage toe te passen. Als een woning vrijkomt dan berekent Woonborg het volgende:

  • voor woningen voor gezinnen, met 3 of meer slaapkamers 63%
  • woningen voor ouderen 72%
  • overige woningen, zoals kamers of jongerenwoningen 65%