Samenwerking

Woonborg werkt graag samen met collega-woningcorporaties en andere partijen. Want samen staan we sterker en bovendien leren we van elkaar. Hieronder een aantal projecten en samenwerkingsverbanden.

Drents Woonlastenonderzoek

De tien Drentse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties deden in 2018 onderzoek naar de woonlasten van huurders van een sociale huurwoning. Dit was het tweede onderzoek. Het eerste onderzoek gebeurde in 2014. Achtergrondinformatie en het onderzoeksrapport vindt u in ons nieuwsbericht van december 2018.

Project Drenthe woont circulair

Drenthe woont circulair is een samenwerkingsproject van de Drentse woningcorporaties, bouwbedrijven, installatiebedrijven, architecten en de provincie Drenthe. Het is gestart in oktober 2018. Circulair bouwen betekent dat er zoveel mogelijk grondstoffen en materialen op een slim manier opnieuw gebruikt worden. Lees meer in het nieuwsbericht van 5 september 2019.  

Energieneutraal wonen in Drenthe in 2040

In 2016 ondertekenden meer dan 70 partijen een Drentse energiedeal. De ondertekening was de start van een 'expeditie' op weg naar energieneutraal wonen in Drenthe in 2040. Woonborg heeft net als de andere Drentse woningcorporaties de Energiedeal ondertekend. Inmiddels doen meer dan 100 partijen mee. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Drenthe.

Drenthe huurt

Op de website Drenthe huurt staan beschikbare huizen van Drentse woningcorporaties. Deze website is sinds 2017 in de lucht. Alle Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben in 2018 besloten om deze samenwerking uit te breiden naar een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.  U leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Netwerk Drents Platform Wonen

Twee keer per jaar komen provincie, gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen uit Drenthe bij elkaar om informatie uit te wisselen en thema's te bespreken. Esther Borstlap, directeur van Woonborg, is op dit moment voorzitter van het Drents Platform Wonen.

Samenwerkingsverband Groningse woningcorporaties: C14

In het Groninger aardbevingsgebied wonen ruim 120.000 huurders in ongeveer 64.000 sociale huurwoningen van woningcorporaties. Corporaties in de provincie Groningen steunen elkaar in de gezamenlijke aanpak van de gevolgen van aardbevingen. Hiervoor is een samenwerkingsverband C14 opgericht. Ook Woonborg is hierbij aangesloten.

Samenwerking met Wold & Waard

Wij werken met Wold & Waard samen op ICT-gebied. Wold & Waard is een woningcorporatie met 4.800 woningen in de gemeente Westerkwartier (provincie Groningen). We beginnen in 2019 met een gezamenlijke helpdesk en de komende jaren gaan we de samenwerking stap voor stap verder vormgeven. 

Samenwerking met Accolade

We doen samen met Accolade een proef: Ruil je huis. Daarmee willen we proberen om huurders van Woonborg en Accolade met elkaar in contact te brengen die een week of een paar weken hun huurwoning willen ruilen. Zo kan de een voordelig vakantie vieren in Friesland en de ander in Drenthe.

Loopbaaninitiatief

Loopbaaninitiatief is een samenwerkingsverband van achttien woningcorporaties in Noord-Nederland. Ook Woonborg is hierbij aangesloten. Loopbaaninitiatief ondersteunt medewerkers bij hun loopbaanontwikkeling. Door samen krachten te bundelen willen de woningcorporaties beter inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.