Vacature: Lid Raad van Commissarissen

Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat per 14 februari 2020 een vacature. Het huidige lid treedt af omdat zij twee zittingsperiodes lid is geweest en daarmee niet herkiesbaar is. Het lid dat we zoeken is van bestuurlijk niveau en goed ingevoerd op het gebied van volkshuisvesting, governance, zorg en welzijn en beschikt over een goed ontwikkelde sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Tevens beschikt het lid dat we zoeken over omgevingssensitiviteit en een stevige, onafhankelijke, kritische, alerte en scherpe blik.

Wat vraagt Woonborg?

  • Een academisch werk- en denkniveau.
  • Aantoonbare kennis van en passie voor zorg, welzijn en wonen inclusief de bijbehorende maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context.
  • Ervaring in het sociale, maatschappelijke en politieke speelveld op landelijk, regionaal en/of lokaal niveau.
  • Kennis van strategische besluitvormings- en verantwoordingsprocessen.
  • Visie op toezicht, compliance, governance-vraagstukken en de rol van de toezichthouder.
  • Kandidaten beschikken over een opleiding tot toezichthouder of hebben de bereidheid deze te gaan volgen.
  • Intrinsieke drive voor de regio.

Wat biedt Woonborg?

  • Een mooie toezichthoudende positie bij een financieel solide en compacte woningcorporatie, die zelfbewust is met een sterke lokale verankering.
  • Ruimte om uw deskundigheid op het gebied van volkshuisvestiging, governance, zorg en welzijn uit te dragen en daarmee de RvC te versterken.
  • Leden van de RvC ontvangen jaarlijks een bezoldiging. Voor 2019 is deze vastgesteld op €10.900,--.

Meer informatie?

De werving voor deze vacature is in handen van bureau Leeuwendaal in Den Haag. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met adviseur Marcel ten Berge, telefoon (088 00) 86800. Solliciteren kan via de website van Leeuwendaal. De sluitingstermijn is 21 oktober 2019.