Eschhoes

over woonborg

Woonborg is een corporatie met 4.800 woningen in de gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo. Woonborg is ontstaan door fusie in 2001. De geschiedenis van de voorgangers gaat 100 jaar terug.

We bieden goede en betaalbare woningen in een veilige en leefbare omgeving waar mensen zich thuis kunnen voelen. Daarbij richten wij ons vooral op de lagere inkomensgroepen. We zijn een gezonde, zelfstandige en compacte organisatie die sterk lokaal verankerd is in de regio.

Betaalbaarheid is een van onze speerpunten. Door scherp huurprijsbeleid kreeg ruim 80% van onze huurders in 2015 en 2016 geen huurverhoging. We investeren volop in de woningen die we verhuren. Door ook veel aandacht te besteden aan duurzaamheid en 'vergroening' van onze woningen, kunnen onze huurders profiteren van woonlastenverlaging en leveren we een structurele bijdrage aan CO2-reductie.

In december 2016 sloten we met alle gemeente in ons werkgebied prestatieafspraken. U kunt ze hieronder downloaden: